Ekstruzija

METALNA EKSTRUZIJA

Ekstruzija metala je proizvodni proces oblikovanja metala u kojem se cilindrična gredica unutar zatvorene šupljine prisiljava da teče kroz kalup željenog poprečnog presjeka.Ovi ekstrudirani dijelovi fiksnog poprečnog presjeka nazivaju se “Ektrudati” i istiskuju se pomoću mehaničke ili hidrauličke prese.

opis proizvoda7

Naši radovi na ekstruziji metala

Izrada aluminijuma na jednom mestu

Zakrivljene ekstrudirane šipke

Zakrivljene ekstrudirane šipke

Customized-Extrusion-Part

Prilagođeni dio za ekstruziju

Ekstrudirani aluminijumski deo kućišta

Ekstrudirani aluminijumski deo kućišta

Standard-Extrusion-Parts

Standardni dijelovi za ekstruziju

T-SLOT-Delovi za ekstruziju

T SLOT Ekstruzioni dijelovi